Edith Stein-leerlingen geven Engelse les in het po
De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Dat merken ook de vakdocenten Engels op het Edith Stein College. Leerlingen van het Edith Stein geven daarom extra Engelse les aan groep 7 en 8 van de Paschalisschool.
Als team in opleiding voor transities in het onderwijs
Twee leerkrachten en de directeur van de Carolusschool volgen samen een teammaster. Doel van de opleiding is onderwijs duurzaam verbeteren met de inzet van technologie. De master leidt transitieleiders op en werkt met teams om de innovaties beter te laten beklijven binnen de school.
'Taalonderwijs via tablets voegt zoveel meer toe'
Is taalonderwijs via tablets een positieve ontwikkeling voor leerlingen en leerkrachten? Esther Verburg en Wendy Ammerlaan van basisschool De Vlieger menen van wel. Esther: 'We kunnen nu nog beter inspelen op de behoefte van elk kind.'
Internationale samenwerking voor beter ict-onderwijs
De Waterwilg in Nootdorp werkt samen met vier andere basisscholen in Europa. De scholen wisselen ict-kennis en -ervaring uit om zo probleemoplossend denken te stimuleren. Daarbij kregen ze financiële steun van Erasmus+.