Lucas Onderwijs Prijs PO voor De School

Oktober 2014
De School in Zandvoort heeft dit jaar de Lucas Onderwijs Prijs PO ontvangen. Tijdens een studiedag op 9 oktober reikte clusterdirecteur Peter van der Niet deze interne prijs voor ontwikkeling en innovatie uit aan lokaal bestuurder Marjolein Ploegman en directeur Andrea Koopmans.
De School fuseerde in 2013 met Lucas Onderwijs. Het geheel eigen concept omvat onder andere flexibele schooltijden gedurende vijftig weken per jaar en een sociocratische werkwijze waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerplan. De School heeft van de onderwijsinspectie een zeer positief oordeel gekregen.

Bijzondere fusie
Marjolein Ploegman is blij met de prijs. "Wij zijn nog maar kort aan de Lucas verbonden. De fusie was ook best een bijzondere, onder andere gezien de geografische ligging en ons bijzondere concept. Voor mij zegt de prijs vooral: 'Jullie horen erbij'. Zo voelt het ook", vertelt ze.De voordracht kwam van de clusterdirecteuren primair onderwijs die met name enthousiast zijn over het lef, de visie, de bevlogenheid en het doorzettingsvermogen dat het team in Zandvoort laat zien. Bovendien weten Ploegman en Koopmans hun visie om te zetten naar iets wat hanteerbaar is in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Lucas Onderwijs Prijs
De Lucas Onderwijs Prijs wordt jaarlijks op voordracht uitgereikt aan een school, team of project binnen de organisatie. Het College van Bestuur beoordeelt de voordrachten en neemt een besluit. Met de prijs beloont het bestuur innovatieve projecten of tot ontwikkeling aanzettende prestaties. Er is een prijs voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van duizend euro dat ten goede moet komen aan de school of het betreffende project.

Eerder verscheen dit artikel over De School op deze site.

Tekst Annemarie Breeve
Foto: archief Lucas Onderwijs