5 VRAGEN AAN...
Oktober 2015
Marijke Paap: De Waterwilg
Jouw team heeft recent de Lucas Onderwijs Prijs gewonnen?
Dat klopt. Ik ben directeur van De Waterwilg, een grote school in Nootdorp. De prijs is een mooie waardering binnen de Lucas voor ons werk. We hebben de prijs gewonnen vanwege de vele positieve ontwikkelingen binnen de school de afgelopen tijd. We hebben grote stappen gezet met ICT door Snappet in te voeren, programmeren met de Beebots bij de kleuters, PRO Wise borden zijn aangeschaft, de methode Topondernemers is ingevoerd, online klas, enzovoort. We professionaliseren ons op mediawijsheid en we zijn gaan samen werken met externe partners.

Dat is nogal veel bij elkaar...
De invoering van de tablets, geeft ook andere veranderingen. De veranderingen gaan zo snel en zo groots binnen ons ICT-onderwijs, dat vind ik wel een hele gave ontwikkeling. Als grote school kun je ook veel oppakken, kun je mensen ergens naar toe laten gaan. Zo ging onze ICT-coördinator naar de BETT in Londen en kwam terug met het idee voor de PRO Wise-borden. Dat zijn prachtige borden, scherp en met vele mogelijkheden. Ik vind het wel mooi om te zien hoe de ontwikkelingen op ons af komen. Eerst denk je: waar gaat dat heen, schaffen wij nog een nieuwe methode aan of… ? Het werden de tablets.

Samenwerking met externe partners binnen de school is ook een nieuwe ontwikkeling, zoals samenwerking met de buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een praktijk voor talentontwikkeling. Het gaat tegenwoordig veel meer om welke vaardigheden kinderen straks nodig hebben zoals de 21e eeuwse vaardigheden. Daarom gebeurt er meer met ontdekkend leren en leren door mensen ook van buiten je school binnen te halen. Deze samenwerking is goed voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast hebben we ook een SEN-groep voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
Wat is er nodig om zo te blijven ontwikkelen?
Je moet niet blijven staan waar je bent. Zo van: dit is het, dit werkt, het blijft zo. Je moet kijken wat er verder gebeurt en heel goed luisteren naar je personeel. Er zijn hier prachtontwikkelingen en een grote school geeft schaalvoordelen daarin. Je speelt in op de kwaliteiten van je medewerkers of je nodigt de mensen uit om zich verder te ontwikkelen.
De inspectie was ook tevreden?
We kregen een bezoek, het ging om inspectie nieuwe stijl. We waren heel veel tijd kwijt geweest aan de voorbereidingen en dus ook erg benieuwd. Ook waren er gesprekken met de leerlingenraad, personeel en de ouders. We kregen een negen van onze leerlingen. Dat we op alle terreinen goed kregen, was een  mooie verrassing. En tevens een goede waardering voor de enorme inzet van het team. Daarna kwam de vraag of we niet voor Excellente School wilden gaan. In ons geval betekent dat meer richten op havo- en vwo-leerlingen. We hebben dat met het team en de medezeggenschapsraad besproken, maar vinden ook dat we een school in de buurt zijn waar iedereen een plek moet kunnen hebben. Dus dat gaan we niet doen.
Wat ga je doen met de prijs?
Deze prijs is echt voor het team, dus daar gaan we voor het team iets mee doen. Een nog mooier kerstpakket of een teamuitje, ik ben er nog niet helemaal uit, maar in elk geval voor het team.

Tekst Annemarie Breeve
Foto: archief Lucas Onderwijs, archief Marijke Paap
EERDERE
5
VRAGEN AAN...