5 VRAGEN AAN...
Mei 2018
Kevin Klinkspoor en Quinten Pijpers, namens de leerlingen in de gmr-vo
Wie ben je?
Kevin: Ik ben Kevin Klinkspoor, 18 jaar. Ik zit in 6 vwo op het ISW, de locatie Hoogeland. Ik heb als profiel Natuur en techniek, en heb dat aangevuld met filosofie en aardrijkskunde.
Quinten: Ik heet Quinten Pijpers, 17 jaar, ben ook leerling in 6 vwo met eveneens het profiel Natuur en techniek, maar dan op het Hofstad Lyceum. Ik heb Engels op IB-niveau, Latijn, natuur, leven, techniek en economie in het pakket.
Aan welke gremia nemen jullie deel?
Kevin: Ik zit sinds twee jaar in de leerlingenraad van onze school. Dit jaar ben ik daarvan ook de voorzitter. Ik zit ook in de medezeggenschapsraad (mr) en van daaruit in de gmr. De leerlingraad komt eenmaal per drie weken bij elkaar. We hebben het over van alles: van kapotte kranen tot een klacht over een docent tot een cum laude regeling. De mr is ISW-breed, dan gaat het over de hele organisatie, over de begroting bijvoorbeeld of over onderwijstijd. De gmr is wel een stuk abstracter. Dat gaat over de hele Lucas, over het koersplan, de begroting en het jaarverslag. Qua onderwerpen vond ik dat wat lastiger om vat op te krijgen, maar na een paar vergaderingen begint het te komen.
Quinten: Ik zit nu drie jaar in de mr, dat is bij ons de raad voor de school zelf. Daarnaast zit ik in de rmr, de regionale mr. Die raad is er voor alle vo-scholen van de regio Lucas VO Den Haag, waar Hofstad Lyceum onder valt. En sinds dit jaar zit ik ook in de gmr van de Lucas. Ik neem ook nog deel aan de opr, de ondersteuningsplanraad. Dat is een orgaan van het samenwerkingsverband waar de Lucas een aangesloten bestuur is. De mr gaat het meest over concrete dingen op schoolniveau. De gmr, daar moest ik wel even inkomen. Het zijn ook onderwerpen die soms al jaren lopen waar iedereen van alles van weet. Ik begrijp steeds meer ervan en vind het belangrijk dat de stem van leerlingen wordt meegenomen.
Waarom ben je lid geworden?
Kevin: Ik zocht wat meer uitdaging en wilde dat op sociaal vlak. De leerlingraad bood dat. Het is hartstikke leuk. Ik vind het jammer dat het alweer bijna voorbij is. En ik heb veel geleerd over hoe het onderwijs werkt.
Quinten: Ik vind het beleid achter het onderwijs heel interessant. Het is heel leerzaam om dat van dichtbij te zien. Deze manier van beleidsvorming zul je overal zien, dus ik heb er later veel aan, denk ik.
Waar ben je trots op als lid van deze gremia?
Kevin: Twee of drie jaar terug hebben we op school aangekaart dat de aandacht voor beter presterende leerlingen achterbleef bij die voor minder presterende. Iemand die het wat makkelijker af gaat, wil ook wel eens een compliment. Toen hebben we een voorstel gedaan voor een cum laude-regeling en dat is door school overgenomen. En in de mr werd gesproken over hoe ISW bedrijven nog meer wil betrekken bij het onderwijs. Toen kon ik ook goed aangeven wat mij een goede toevoeging in de lessen lijkt daarbij.
Quinten: Bij ons vond de mr dat er in de onderbouw binnen de secties Frans en Duits meer aan spreekvaardigheid moest worden gedaan. Daar komt nu ook verandering in. Een ander voorbeeld? Er zijn een paar leraren die altijd opdraaien voor de aanwezigheid bij de soos. Nu is daarvoor twee uur opgenomen in de functiemix en moeten alle docenten dat een keer doen. Dat idee kwam vanuit de leerlingen. Er ligt nog genoeg te doen hoor, bijvoorbeeld het aanbieden van onderwijs op verschillende niveaus voor een leerling. Waarom zou je mavo moeten doen omdat je op een of twee vakken niet het havo-niveau haalt bijvoorbeeld?
Wat ga je na je examen doen?
Kevin: Ik ga civiele techniek studeren aan de TU Delft. Ik vond het een lastige keuze. Ik wilde iets technisch gaan doen, maar ook iets wat een sociaal element heeft. Iemand wees me er op dat je bij het ontwikkelen van projecten in civiele techniek ook altijd met mensen te maken hebt, gebruikers van wat je ontwikkelt. Het eerste jaar ga ik eerst kijken hoe de studie loopt, maar als alles goed gaat, zal ik denk ik ook wel weer bestuurstaken oppakken.
Quinten: Ik ga straks de economische kant op, maar eerst neem ik een tussenjaar. Ik ga zes maanden werken in Dublin en dan een tijd reizen in Azië.Kevin Klinkspoor


Tekst Annemarie Breeve
Fotografie archieven Kevin Klinkspoor en Quinten Pijpers

Quinten Pijpers
EERDERE
5
VRAGEN AAN...