Internationale samenwerking voor beter ict-onderwijs

Mei 2018
De Waterwilg in Nootdorp werkt samen met vier andere basisscholen in Europa. De scholen wisselen ict-kennis en -ervaring uit om zo probleemoplossend denken te stimuleren. Daarbij kregen ze financiële steun van Erasmus+.
#CO-THINK heet het internationale meerjarenproject waar de Waterwilg aan deelneemt. Vijf scholen wisselen kennis en ervaring op gebied van digitalisering. Ze willen hun vaardigheden verbeteren en daarmee ook het onderwijs. Maike Kouwenhoven, leerkracht van groep 7 op De Waterwilg: “We vormen een groep met basisscholen uit Zweden, Finland, Denemarken en Engeland. Samen werken we aan computational thinking. We bevorderen probleemoplossend denken onder leerkrachten en leerlingen met behulp van ict.”
 


Marjolijn Duinker, onder andere mt-lid en ict-coördinator op De Waterwilg, staat aan de basis van dit samenwerkingsverband. “Samen met Koos Eichhorn van de afdeling Onderwijs, kwaliteit en innovatie (OK&I) van de Lucas bezocht ik een Erasmus+ contact-seminar in Estland. Daar ontstond het idee om met andere Europese scholen een internationaal ict-project op te zetten. De rol van ict in het basisonderwijs is per land heel verschillend. We kunnen ons onderwijs verbeteren door regelmatig kennis en ervaring te delen.”
 
Zo’n samenwerking kost natuurlijk geld. De internationale leerkrachten maakten een gedegen projectplan en de verantwoordelijke schoolbesturen dienden dat in bij Erasmus+. Met succes: de projectperiode september 2017 – januari 2020 werd volledig gefinancierd. Maike Kouwenhoven: “Per land nemen minimaal vier mensen deel. Twee leerkrachten en twee mensen van de deelnemende onderwijsorganisaties. We hebben de praktische zaken onderling verdeeld. Wij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de communicatie. Ik heb onze gezamenlijke website www.co-think.eu gebouwd. De Zweedse school zorgt voor de financiën. De school in Denemarken heeft de evaluatie op zich genomen.”
 
Programmeren
Het gaat natuurlijk om de inhoud: het delen van kennis en ervaring. Hoe doen de scholen dat? Marjolijn Duinker: “Elk half jaar bezoeken we gedurende vijf dagen een van de scholen. Daar zien we onder andere hoe er wordt lesgegeven, hoe een schoolcarrière verloopt en welke rol ict heeft in het onderwijs. Pas geleden waren we in Engeland op de Hitherfield Primary School in Londen. Daar is het vak programmeren bijvoorbeeld verwerkt in het curriculum, terwijl het bij ons op projectbasis wordt gegeven.”Maike: “Zij gebruiken Scratch Math als vast onderdeel van de rekenmethode, terwijl wij met Scratch vooral spelletjes maakten. Dat geldt ook voor Minecraft. In Engeland wordt het programma op projectbasis ingezet om te leren vormgeven en ontwerpen. Nu zie ik dat het ook heel leerzaam kan zijn, dat kinderen samen nadenken over hoe je een stad kunt inrichten. Leerkrachten krijgen bij het ict-onderwijs ondersteuning van professionals. We bezochten hun samenwerkingspartner, het London Connected Learning Centre, een organisatie die ict in het onderwijs bevordert. Je krijgt door dit soort uitwisselingen nieuwe inzichten in wat er allemaal mogelijk is, zelfs met programma’s die je al kent.”
 
Online contact
Marjolijn Duinker: “Aan het eind van elk bezoek krijgen de scholen een opdracht mee die zij met hun leerlingen gaan uitvoeren. Het resultaat delen we met elkaar op onze website. Daarop kunnen de leerlingen weer reageren en binnenkort gaan zij ook met elkaar skypen. Een van onze doelen is dat ook de leerlingen met elkaar in contact komen.”
Maike Kouwenhoven: “Mijn groep 7 is net gestart met de opdracht vanuit Engeland en ze zijn super enthousiast. Ze moeten op een liedje van Justin Timberlake de choreografie voor een dansje bedenken en vervolgens de danspasjes coderen. Elke school geeft zijn code door aan een andere school, waarna de leerlingen de code moeten ontcijferen en het dansje uitvoeren. Daarvan maakt iedereen een video en dat delen we weer met elkaar op onze website.
 
Engels bevorderen
Het leuke van dit project is dat onze leerlingen naast het opdoen van nieuwe ict-vaardigheden ook hun Engels verbeteren. Ze moeten namelijk feedback geven op elkaars werk en over hun eigen projecten vertellen. Daarnaast leren ze over elkaars cultuur. Mijn leerlingen zijn echt heel enthousiast over dit project en wij ook. Wat wij van de andere scholen leren, willen wij uiteindelijk ook uitdragen binnen onze school en later ook binnen de Lucas.”
In oktober komen de leerkrachten van de vier andere Europese scholen naar Nootdorp. Een programma ligt er nog niet, maar Marjolijn en Maike willen zeker laten zien hoe in het Nederlandse onderwijs het kind meer centraal staat. “In Londen wordt nog klassikaal lesgegeven, dat kan best anders. Net als de ruimte voor creativiteit. Bij de presentaties van de scholen maakten de Britse en de andere scholieren een PowerPoint. Onze leerlingen maakten een filmpje met hun beeld van De Waterwilg. Daar hadden de andere scholen nog nooit bij stilgestaan”, lacht Maike. 
 
Aanrader
Het eerste projectjaar is amper halverwege, maar Maike en Marjolijn zijn ontzettend enthousiast over het project: “Wij leren heel veel en krijgen nieuwe inzichten, maar onze leerlingen zijn ook positief en sommige kinderen zie je echt opbloeien. Het is een hele klus om het project op te zetten en de financiering te regelen, maar ik kan het iedereen aanraden.”
 
Tekst: Sietske Arkenau
Beeld: Lou Wolfs