Diamant en Vuurvlinder samen als kindcentrum

December 2018
2021 moet het er staan, het nieuwe kindcentrum voor nul- tot achttienjarigen aan de Diamanthorst in Den Haag. De Vuurvlinder en het Diamant College willen samen verder.
Het Diamant College is een moderne middelbare school aan de Diamanthorst. Een stuk verderop in de straat zit de Vuurvlinder, een basisschool die ook onderdak biedt aan kinderopvang 2Samen en peuterleerplek ’t Vlindertje van JongLeren. Over drie jaar vestigen de basisschool en de kinderopvang zich direct naast het Diamant College in de nog te realiseren nieuwbouw. Daarin komt dan ook een gemeenschappelijke personeelsruimte. Rob Rosier: “We willen fysiek dichter bij elkaar zijn, zodat we nog meer uit de samenwerking kunnen halen. Dat we in de toekomst een organisatie vormen voor nul- tot achttienjarigen is echt uniek!”
 
De samenwerking is al van langer duur. Rob Rosier, directeur van de Vuurvlinder: “We werken nu zes jaar samen en doen dat op basis van vier pijlers: gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en taal. Per thema is een coördinator verantwoordelijk voor de verdieping ervan, de mate van samenwerking en de deskundigheidsbevordering.”
 
Tussenklas
Monique Helling, directeur van het Diamant College, legt uit hoe dat werkt voor de pijler taal: “We hebben allebei veel vluchtelingenkinderen en kinderen van arbeidsmigranten op school. Het Diamant College heeft vijf klassen met NT2-leerlingen (Nederlands als tweede taal, red.), de Vuurvlinder vier. We ontwikkelen nu een doorlopende taalleerlijn zodat onze buitenlandse leerlingen uit de kinderopvang, peuters en het basisonderwijs zo goed mogelijk doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd kunnen NT2-leerlingen van het Diamant College profiteren van de samenwerking als hun taalbegrip nog op basisschoolniveau is. Deze leerlingen krijgen zonodig de ruimte om langer in een NT2-klas te blijven. Wij kunnen daardoor de leerling weer beter beoordelen. Door hen meer tijd te gunnen, zie je veel beter wat hun kwaliteiten zijn en wat het schoolniveau is.” De directeuren zien in de toekomst nog meer kansen op gebied van taalontwikkeling. Monique Helling: “We denken bijvoorbeeld aan een tussenklas, tussen de basisschool en de middelbare school. Met name de NT2-leerlingen krijgen zo extra tijd om zich te ontplooien.”
 
Talentontwikkeling
“Een ander voorbeeld van onze samenwerking zijn de kooklessen”, zegt Rob Rosier. “Gezondheid en talentontwikkeling komen daarbij samen. Leerlingen van de Vuurvlinder krijgen les van leerlingen van het Diamant College. En dit jaar kregen ook de peuters voor het eerst kookles.” Monique Helling vult aan: “Wij bieden onze leerlingen allerlei buitenschoolse activiteiten aan, zodat zij de kans krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan tennis, hiphop, dansen of schilderen. Sinds dit jaar mogen ook leerlingen uit groep 7 en 8 van de Vuurvlinder daaraan deelnemen.”
 


Een mooie meerwaarde van de samenwerking is terug te zien in de maatschappelijke stages. Helling: “Leerlingen van het Diamant College die nieuwsgierig zijn naar werken in de kinderopvang of het basisonderwijs, kunnen bijvoorbeeld voorlezen aan peuters en kleuters, of doen er andere opdrachten. Dat gaat straks nog makkelijker.” Rob Rosier is het daarmee eens: “Dat we niet in één gebouw zitten, zorgt ervoor dat het merendeel van onze medewerkers, leerlingen en ouders nog niet het gevoel hebben dat we bij elkaar horen. Begrijpelijk, want we staan natuurlijk nog aan de start. Maar het begint hier en daar een beetje te komen. Dat komt doordat onze leerlingen uit groep 7 en 8 mogen meedoen aan verschillende activiteiten van het Diamant College. En doordat wij, uit ruimtegebrek, groep 7 en 8 dit jaar hebben ondergebracht in twee lokalen op het Diamant College.”
 
Personeelsuitwisseling
De twee schooldirecteuren kijken uit naar het moment dat de scholen en kinderopvang eindelijk samenkomen. Rob Rosier: “Ik denk dat we nog niet half weten hoeveel we straks aan elkaar hebben. We hebben nog geen vastomlijnd plan voor onze samenwerking, want dat moet ook groeien. Het zijn toch verschillende culturen die bij elkaar worden gezet.” Een bijkomend voordeel van het nieuwe verband is volgens Monique en Rob de mogelijke  personeelsuitwisseling. Helling: “Wij hebben veel leerkrachten met een pabo-diploma, die zouden op beide scholen aan de slag kunnen.” Rosier: “Wij doen het al op kleine schaal. Zo is er een leidster van 2Samen voor een aantal uur bij ons gedetacheerd als klassenassistent. Het zou mooi zijn als dat in de toekomst makkelijker kan. Nu verschillen de cao’s te veel en kun je niet één arbeidscontract bieden. Daarnaast blijven we voorlopig nog aparte organisaties, omdat het wettelijk nog niet mogelijk is om één school te worden. Maar dat laatste is wel onze wens, want dan ben je echt effectiever.”
 
Het tweetal heeft alle vertrouwen in het samenwerkingsverband en verheugt zich op de zomer van 2021. Rob: “Voor die tijd moeten we nog wel een goede naam bedenken, want ‘Kindcentrum’ past natuurlijk niet bij middelbare scholieren.”
 
Tekst Sietske Arkenau
Fotografie Lou Wolfs