EEN JAAR VERDER
Mei 2019
Samen een nieuw schoolgebouw
Ruim een jaar geleden namen DAK kindercentra, de mavo van De Populier en Nutsschool M.M. Boldingh hun intrek in een compleet nieuw schoolgebouw. Hoe bevalt het samenwonen?

Mavoteamleider Gerrit van Pelt mailt een lange lijst van pluspunten op die vraag. "We gebruiken elkaars ruimtes, bijvoorbeeld als leerlingen schoolonderzoeken moeten inhalen of voor mondelinge tentamens, dan kan ik terecht bij de buren. Vieringen of voorlichting van de Boldingh kan bij ons op de tribunetrap. Als het nodig is, passen we de afspraken voor de gymzaal aan."

Maar er is ook echt uitwisseling en samenwerking. Het is de dag van de Koningsspelen als Van Pelt zijn bericht stuurt en zeventien mavoleerlingen hebben die dag als begeleider geassisteerd bij de Boldingh. "En mavo 3-leerlingen kunnen vast arbeidsoriëntatiestage doen als dat nodig is. Omgekeerd doen leerlingen van groep 8 mee met de brugklasgroep Science op De Populier." Ook naar buiten toe heeft de samenwerking effect. Zo organiseerden de Boldingh en De Populier een gezamenlijke informatieavond over mediawijsheid voor de ouders van de bovenbouw basisschool en van de brugklas. "En we trekken samen op om het verkeersplan hier te verbeteren", vertelt Gerrit van Pelt. Niet verwonderlijk dus dat inmiddels de eerste leerlingen van de Boldingh kiezen voor de mavo van De Populier. 
 
Priscilla Ammerlaan, directeur van de Boldingh, deelt dat enthousiasme. Bovendien ziet zij een mooie ontwikkeling voor de toekomst, namelijk de stap naar een integraal kindcentrum (IKC). "Vanaf 1 mei komt er voor DAK een nieuwe locatiemanager. En er is bij de Lucas iemand ingeschakeld die vier scholen verder gaat begeleiden bij de ontwikkeling naar een kindcentrum, waaronder de Boldingh. Dat is nog een hele weg te gaan, maar er ligt hier wel een goede basis. Ons contact is goed, er is eigenlijk nooit discussie over rommel of gebruik van elkaars spullen. We doen al veel samen. Onze onderwijsassistent werkt na schooltijd als BSO-medewerker en we kijken nu hoe we het Vreedzame School-principe, waar ook Dak mee bezig is, een doorlopende lijn kunnen laten zijn."
 
Lukte er ook iets niet? "Het rooster speelt soms parten", vertelt van Pelt. We hebben geprobeerd onze leerlingen in te zetten voor remedial teaching bij de Boldingh, maar doordat ze dan steeds dezelfde lesuren misten, kwam daar de klad in. Dat geldt ook voor twee Turkse leerlingen uit de mavo-bovenbouw. Zij gaven enige tijd taalondersteuning aan twee nieuw ingestroomde leerlingen in de onderbouw van de Boldingh. Roostertechnisch bleek dat lastig." 
 
Tekst Annemarie Breeve
Fotografie Lou Wolfs
 
EERDERE
EEN JAAR VERDER