Peer review: elkaar versterken

November 2012
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker bezochten donderdag 29 november de Populier voor een middag peer review. Het bleek een inspirerende bijeenkomst voor docenten, directie en de bewindslieden.  

De minister van Onderwijs en de staatssecretaris waren donderdag 29 november
op bezoek op de Populier (foto Petra van Beuningen)

'Geïnspireerd door de aanpak en bevlogenheid' liet de woordvoerder van het ministerie diezelfde dag weten via twitter. Peer review is speerpunt van beleid in onderwijsland. Leren van elkaar en zo onderwijs verbeteren, is het idee erachter.
De Populier nodigde de bewindslieden uit om verschillende vormen van peer review te onderzoeken en aan den lijve te ondervinden. Ook gingen bewindslieden en docenten met elkaar in gesprek. Het Edith Stein College en basisscholen de Triangel en 't Palet deden eveneens mee.

Observeren
De middag begon met een instructie in het geven van feedback. De eerste eye opener diende zich direct aan: voor het geven van feedback moet je wel weten wat de ander wil leren. Aansluitend volgde een klassenbezoek waarbij de gasten een les van een docent observeerden. Meteen werd duidelijk dat peer review niet alleen degene helpt die geobserveerd wordt. Het is ook nuttig voor degene die de review uitvoert.

Energie
Daarna volgden gesprekken langs thema-tafels. Vertegenwoordigers van de vier scholen gaven antwoord op vragen over de verschillende vormen van peer review. Het leverde veel inzichten op. Duidelijk werd hoeveel energie er met peer review in een school ontstaat. Mensen praten volop over het vak en dáár wordt het onderwijs beter van.

Faciliteren
Op de vraag 'Wat kunnen we doen om dit voor jullie mogelijk te maken?' hadden de docenten ook een antwoord. Het ministerie moet initiatieven blijven voeden en faciliteren, maar het niet van bovenaf opleggen. Peer review moet vooral onder de aandacht blijven door goede voorbeelden te tonen. (30-11-2012)

Tekst: Annemarie Breeve
Fotografie: Petra van Beuningen

Links
Meer foto's
Peer coaching bij de Lucas Academie
Tweet van staatssecretaris Sander Dekker